TEORIE – TAH/TLAK

 

Základní pojmy..... Hookeův zákon..... Poissonův zákon..... Deformační energie..... Castiglianova věta.....

.....

.....

Závislost mezi podélnou a příčnou deformací popsal Francouz D. S. Poisson a je matematicky vyjádřena Poissonovým zákonem, který lze zapsat ve tvaru

epříčná = -m×epodélná

Veličina m se nazývá Poissonovo číslo, jedná se o bezrozměrnou veličinu a její hodnoty pro některé materiály jsou uvedeny v tabulce v části Hookeův zákon