Logo PME

Instalace programů ANSYS a ABAQUS

1.Úvod

ANSYS a ABAQUS jsou MKP systémy obecně dedikované uživatelům z řad zaměstnanců ČVUT. Jsou licencovány síťovým licenčním softwarem FLEX LM, který umožňuje spuštění programu v rámci ČVUT na libovolném počítači vyjmenovaných platforem, případně na domácích počítačích s internetovým připojením.

Licence opravňují uživatele k řešení
Jakákoliv komerční činnost (i nehonorované využití programu ve přímý prospěch jakékoli firmy nebo instituce) nejsou povoleny.

2.Stažení instalačních médií

Potřebný vztah k ČVUT (zaměstnanec/student) prokazujete autorizací podle usermapu ČVUT. Od stažení jste zodpovědní za to, že příslušný program budete využívat v souladu s výše uvedenými pravidly, a že instalační médium nepředáte dalším osobám.. O stažení souboru uživatelem je pořizován záznam.

DOWNLOAD

3. Instalace programů

Instalace ABAQUS 6.11

Pro instalaci Abaqusu na dané platformě jsou potřeba v zásadě 2 DVD:
Postup při instalaci je obdobný pro manuál i pro výpočetní program:
 1. Spuštění instalace
 2. Vlastní instalace
Probíhá stejně na všech platformách. Pokud není nastavena příslušná systémová proměnná, budete dotázáni na "temporary directory", což je adresář pro dočasné soubory (typicky /temp, /tmp.). Můžete nabídnout jakýkoli adresář na filesystému, kde je dostatek (cca 1GB) místa. Poté je nastartován (grafický) instalátor, ve kterém postupně vyplníte/potvrdíte níže popsané informace:
 1. Asociativní geometrie pro Catia, ProEngieer a Solid Edge.
Abaqus je schopen importovat geometrické formáty STEP, iges, parasolid ... a další. Takto importovaná geometrie je ovšem "mrtvá", neobsahuje historii vzniku geometrického modelu. Celý importovaný model  je  jeden "base  feature" a  lze ho upravovat  pouze přidáváním  dalších  features (například provrtat díru ...).
Asociativní geometrií se rozumí současný přístup ke geometrickému modelu jak z preprocesoru Abaqusu tak i z příslušného CAD programu. Vyžaduje, aby Abaqus i CAD byly nainstalovány na jednom počítači (vesměs je vyžadována i platforma Windows). Dále je nutno nainstalovat přídavný software (zpravidla pluginy). Ty jsou na zvláštním DVD obsahujícím vlastní software i návodu pro instalaci a použití (image je  ke stažení na stránce DOWNLOAD ).

Instalace Ansysu verze 13.0

Od Ansysu  verze 11.0 je k dispozici místo image instalačního CD  archiv (tar pro Linux a zip pro windows) 

Sthněte příslušný archiv, nakopírujte do adresáře na vašem počítači a rozbalte.

Akademické licence - popis

Instalace pod OS M$ Woknows (2000/XP)

 1. Přihlaste se jako Administrator
 2. Zkopírujte instalační archiv (podle použité hardwarové platformy - 32bit ANSYS110_WIN32.zip, 64bit ANSYS_WINX64.zip) do adresáře na Vašem systému a rozbalte
 3. Spusťte program setup.
 4. Vyberte jazykovou mutaci (doporučená je angličtina)
 5. Počkejte na instalaci kritických aktualizací (jde o aktualizace systému nutné pro provoz ANSYSu) ... obrňte se trpělivostí ...
 6. Akceptujte licenční podmínky kliknutím na I AGREE a Klikněte Next
 7. Zvolte instalační adresář. Doporučuje se ponechat default. Klikněte Next>
 8. Zvolte programy k instalaci (vynechte LS-DYNA a SAT, které nejsou licencovány.  Klikněte Next> ... a obrňte se trpělivostí ...
 9. Pokud máte na počítači instalován Pro/Engineer a chcete jej vyu69vat jako zdroj geometrie pro ANSYS, nakonfigurujte jazyk a cesty, jinak zaškrtněte Skip ....  Klikněte Next>
 10. Potvrďte instalaci kliknutím Next> ... a obrňte se trpělivostí ...
 11. Klikněte Next> pro pokračování
 12. Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi, bude licenční server detekován automaticky - odsouhlaste verifikaci dat licenčního manažéru kliknutím na Next>. Pokud licenční server není nainstalován s předchozí verzí zaškrtněte Run licensing setup a klikněte Next> 
 13. Na otázku Is this system a license server odpovězte NE. Na otázku Do you want to ... this system to be a client system odpovězte ANO
 14. Vyplňte port 1055 a klikněte Next> pro pokračování
 15. Potvrďte 1licenční server a klikněte Next> pro pokračování
 16. Nastavte Hostname na supercomp.cvut.cz a klikněte Next> pro pokračování
 17. "Survey" nemusíte vyplňovat, bylo provedeno za celou univerzitu. Klikněte Finish
 18. Pokud potřebujete upravit licencování, použijte Ansys launcher (základní menu) příkazem /ansys_inc/v110/ansys/bin//launcher110 proveďte následující:
  1. Spusťte licenční utilitu: Z hlavního menu launcheru spusťte Tools -> ANSLIC_ADMIN Utility
  2. Vyberte tlačítko Specify the licence server
  3. Zvolte Add server specification a ve formuláři vyplňte 
   1. Port Number = 1055
   2. 1 Server Host
   3. Hostname 1 = supercomp.civ.cvut.cz
  4. Zvolte Add server specification a ve formuláři vyplňte znovu
   1. Port Number = 2325
   1. 1 Server Host
   1. Hostname 1 = supercomp.civ.cvut.cz
 19. ANSYS spustíte z nabídky Start->Programs->ANSYS 110->ANSYS  product Launcher
  1. Nastavte Simulation Environment na ANSYS nebo WORKBENCH
  2. Nastavte License na ANSYS Academic teaching introductory nebo ANSYS Academic teaching mechanical (Academic research pouze po dohodě)
  3. Nastavte Working Directory a Jobname a spusťte tlačítkem Run

Instalace pod OS Linux

 1. Přihlaste se jako root
 2. Zkopírujte instalační archiv (podle použité hardwarové platformy - 32bit ANSYS110_LINIA32.TAR, 64bit ANSYS_LINOP64.TAR) do adresáře na Vašem systému a rozbalte příkazem tar -xvf ANSYS110_...TAR 
 1. Spusťte program INSTALL.
 2. Akceptujte licenční podmínky kliknutím na I AGREE a Klikněte Next>
 3. Potvrďte platformu a Klikněte Next>
 4. Potvrďte adresář s instalačními soubory (Mount Directory) a zvolte instalační adresář (Install Directory). Doporučuje se ponechat default (/ansys_inc). Klikněte Next>
 5. Zvolte programy k instalaci (vynechte LS-DYNA a SAT, které nejsou licencovány.  Klikněte Next>
 6. Pokud máte na počítači instalován Pro/Engineer a chcete jej vyu69vat jako zdroj geometrie pro ANSYS, nakonfigurujte jazyk a cesty, jinak zaškrtněte Skip ....  Klikněte Next>
 7. Potvrďte instalaci kliknutím Next> ... a obrňte se trpělivostí ...
 8. Klikněte Next> pro pokračování
 9. Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi, bude licenční server detekován automaticky - odsouhlaste verifikaci dat licenčního manažéru kliknutím na Next>. Pokud licenční server není nainstalován s předchozí verzí zaškrtněte Run licensing setup a klikněte Next> 
 10. Na otázku Is this system a license server or a client machine odpovězte CLIENT MACHINE 
 11. Vyplňte port 1055 a klikněte Next> pro pokračování
 12. Potvrďte 1licenční server a klikněte Next> pro pokračování
 13. Nastavte Hostname na nss.cvut.cz a klikněte Next> pro pokračování
 14. Klikněte Next> pro pokračování
 15. Potvrďte konec instalace kliknutím na Next>

 16. "Survey" nemusíte vyplňovat, bylo provedeno za celou univerzitu. Klikněte Finish  
 17. Pokud potřebujete upravit licencování, použijte Ansys launcher (základní menu) příkazem /ansys_inc/v110/ansys/bin//launcher110 proveďte následující:
  1. Spusťte licenční utilitu: Z hlavního menu launcheru spusťte Tools -> ANSLIC_ADMIN Utility
  2. Vyberte tlačítko Specify the licence server
  3. Zvolte Add server specification a ve formuláři vyplňte 
   1. Port Number = 1055
   2. 1 Server Host
   3. Hostname 1 = supercomp.civ.cvut.cz
  4. Zvolte Add server specification a ve formuláři vyplňte znovu
    1. Port Number = 2325
    2. 1 Server Host
    3. Hostname 1 = supercomp.civ.cvut.cz
 18. Při spouštění ANSYSu používejte launcher /ansys_inc/v110/ansys/bin//launcher110
  1. Nastavte Simulation Environment na ANSYS (Workbench není v Linuxu implementován)
  2. Nastavte License na ANSYS Academic teaching introductory nebo ANSYS Academic teaching mechanical (Academic research pouze po dohodě)
  3. Nastavte Working Directory a Jobname a spusťte tlačítkem Run
 19. Potíže s knihovnami na platformě linux. Je možné, že při spuštění ansysu se v terminálu objeví hlášení /usr/ansys_inc/v110/ansys/bin/linop64/ansys.e110: error while loading shared libraries: libXm.so.3: wrong ELF class: ELFCLASS32Press <Enter> to close this window, nebo podobné. Jde o to, že se Ansys odkazuje na špatné sdílené knihovny, v našem případě jde o knihovnu libXm.so.3.
  1. V adresáři  /ansys_inc/v110/ansys/syslib/linop64 najdeme knihovnu libXm.so.3_Turbolinux8, kterou založíme příkazem mv  libXm.so.3_Turbolinux8 libXm.so.3_Turbolinux8.zal.
  2. Příkazem locate libXm vypíšeme sdílené knihovny tohoto typu v systému a vybereme vhodnou, např. /usr/lib64/libXm.so.4.
  3. Tuto knihovnu nalinkujeme k ansysu příkazem ln -s /usr/lib64/libXm.so.4 /ansys_inc/v110/ansys/syslib/linop64/libXm.so.3.
  4. Znovu spustíme ansys tlačítkem Run.
  Tuto proceduru opakujeme i pro další problematické knihovny.