UNIVERSITNÍ LICENCE ANSYSU


Ansys je licencován síťovým licenčním softwarem FLEX LM, který umožňuje spuštění programu v rámci ČVUT na libovolném počítači typu PC (Windows/Linux) Sun, Sgi, HP, Dec. Všechna tato spuštění jsou povolována dvěma centrálními licenčními démony, které jsou provozovány na serverech "sgi.fsid.cvut.cz" (ANSYSUH) a "cwe1.civ1.cvut.cz" (ANSYSRFS)

Licence zakoupené ČVUT typu "University High" (ANSYSUH), a "Research, Faculty, Student" (ANSYSRFS) opravňují uživatele k řešení studentských úloh v rámci výuky v jednotlivých předmětech, v souvislosti se studentskou odbornou činností, s přípravou diplomových a disertačních prací s vědeckou a výzkumnou činností. Jakákoliv komerční činnost (i nehonorované využití programu ve přímý prospěch jakékoli firmy nebo instituce) nejsou povoleny.

Zaměstnanec nebo student ČVUT je oprávněn provozovat ANSYS pro výše uvedené účely také na svém osobním počítači doma nebo na koleji. Proto jsou na této stránce k dispozici implementace ANSYSu pro Linux a Windows. Pro licencování potřebujete:
  1. Počítač PC s OS Windows 98,NT,2000/Linux+X-terminál
  2. Připojení na síť, protokol TCP IP