ANSYS logo

Systém programù pro analýzu úloh mechaniky metodou koneèných prvkù.

Oblasti použití:

 1. Mechanika poddajných těles
  1. Lineární a nelineární statika
   1. Velké posuvy a rotace
   2. Velká přetvoøení
   3. Kontakty
   4. Nelineární konstitutivní rovnice
    • Přírůstková plasticita
    • Plasticita formulovaná v rychlostech
    • Mooney-Rivlingův materiál (guma)
    • Všechny materiálové charakteristiky jsou obecně závislé na teplotě
  2. Dynamika
   1. Modální analýza a syntéza
   2. Implicitní integrace pohybové rovnice
   3. Nelinearity plně funkční i v dynamické analýze
 2. Mechanika tekutin - modul "FLOTRAN" (zatím na FS neprovozováno)
 3. Termomechanika - konvekce stacionární i nestacionární
 4. Svázaná úloha termopružnosti (pouze pro omezenou třídu elementů)
 5. Stacionární analýza elektromagnetického pole

Licencování

Univerzitní licence ANSYSu

Výukové materiály (česky)


Výukové materiály (anglicky)


Další informace


Odkazy


© Miroslav Španiel
Kontakt:
miroslav.spaniel@fs.cvut.cz
Poslední změna: 1. října 2005