ABAQUS

Systém pro analýzu úloh mechaniky metodou koneèných prvkù


Charakteristika systému Akademická licence na »VUT
Návody k úlohám FAQ
Domovská stránka
© Miroslav Španiel
Kontakt:
miroslav.spaniel@fs.cvut.cz
Poslední zmžna: 1. Ýíjna 2005