ABAQUS

FAQ

Otázky

 1. Grafické výstupy z postprocesoru
 2. Běh úlohy na více procesorech

Odpovědi

1. Grafické výstupy z postprocesoru

Výstup probíhá ve dvou krocích. Nejprve je potřeba vytvořit tzv. Neutral plot file a ten poté přeložit do konkrétního formátu.

 1. Vytvoření (výstup) neutrálního formátu
  1. V POSTprocesoru použijeme příkaz "SET HARD=soubor.mpl"
  2. Vykreslíme výstup na obrazovku (DRAW, CON, VECT, ...). Současně s tímto se již provádí výstup do souboru soubor.mpl
  3. V POSTprocesoru použijeme příkaz "SET HARD=close", čímž uzavřeme "neutrální" soubor
  4. V souboru "soubor.mpl" máme nyní požadovaný výstup

 2. Překlad neutrálního formátu do formátu k tisku
  1. Z příkazové řádky systému aplikujeme příkaz abaqus plot device=xxx job=soubor.mpl, kde za "xxx" doplníme dle požadovaného výstupního formátu "cps" (pro Postscript) nebo "hgl" (pro HP-GL výstup)
  2. Pokud nás program vyzve k zadání doplňujících parametrů, dodáme mu je.
  3. V souboru "soubor.ps" (použili-li jsme překlad do postscriptu) se nyní nachází již hotový grafický výstup

2. Běh úlohy na více procesorech

Úlohu spustíme s parametrem "cpus=x", kde "x" udává počet procesorů, na kterých má úloha běžet. Např. abaqus job=uloha cpus=4 .

Poznámka: Paralelního běhu dosáhneme pouze pro vlastní řešič úlohy, nikoli pro přípravný proces pre.x.


© Kolektiv, L.P. 1997, 2000 s využitím firemních materiálů HKS, Inc., USA a firmy ASATTE, distributora systému v České republice a na Slovensku.