Rychlost šíření podélných vln (zvuku) v oceli je cca $5000\,\mathrm{m}\,\mathrm{s}^{-1}\,=\,5\cdot10^{6}\,\mathrm{mm}\,\mathrm{s}^{-1}$. Při délce ojnice $r_{o}\,=\,163\,\mathrm{mm}$ dosáhne např. informace o změně zatížení na pístu klikový čep za $3,2\cdot10^{-5}\,\mathrm{s}$. Maximální otáčky $10\,000\,\mathrm{ot.} \mathrm{min}^{-1}\,=\,167\,\mathrm{ot.} \mathrm{s}^{-1}$ představují dobu trvání jedné otáčky cca $6\cdot10^{-3}\,\mathrm{s}$. Přenos informace od pístního ke klikovému čepu vyžaduje pootočení kliky o $1,9^{o}$. Tento odhad vede k závěru, že namáhání vypočtená z kvázistatické rovnovážné rovnice jsou pouze přibližná.