Modelování konstrukcí metodou konečných prvků 

211 6032; 2+1 - z;  3 kredity; sem: L, ZPřednášející

Doc. Ing. Miroslav ŠPANIEL, CSc.

Osnova:

Základní principy modelování detailů a konstrukcí MKP. Rozhodovací procesy při volbě charakteru modelu, řešící
procedury, typu elementu, materiálového modelu, MKP programu. Kontinuální kontra strukturní modely. Kombinované
modely. Zatížení, okrajové podmínky. Statická kontra dynamická analýza. Nelinearity. Stabilita. Hroucení. Interpretace
a verifikace výsledků. Úlohy vedení tepla, zpracování stochastických zatížení MKP.


Podmínky pro udělení zápočtu

Účast na přednáškách
ODKAZY:

  1. Příklady
  2. ABAQUS
  3. ANSYS


© Miroslav Španiel
Kontakt:
miroslav.spaniel@fs.cvut.cz
Poslední změna: 2. března 2009