Cvičení 9: Ztráta stability planžety namáhané vzpěrem


Cíl cvičení

Cílem cvičení je řešení ztráty stability tenké planžety namáhané vzpěrem, stanovení vlastních tvarů a následné řešení statické úlohy při zavedení tvarové imperfekce.

Zadání

Dáno: Geometrie úlohy a materiálové parametry. Jedná se o 1/4 modelu dvou kruhových objímek na kterých jsou navařeny 4 tenké planžety o tl. 1mm. Objímky se mohou pohybovat pouze ve svislé ose, kde dolní objímka je zatížena vynuceným svislým posuvem v = 40mm.

Určit: první tři vlastní tvary planžety a rozložení redukovaných napjetí na planžetě při posuvu dolní objímky v = 40mm.


Řešení takovéto úlohy se skládá ze dvou navazujících analýz: a) určení vlastních tvarů (tvarové impefekce) při zatížení vzpěrem, b) vlastní výpočet úlohy. Stejně jako v p ředchozích cvičeních budou v tomto návodu uvedeny pouze ty postupy, které souvisí s tímto zadáním a nebyly předvedeny v některém z předcházejícíh cvičení.

a) Stanovení vlastních tvarů

Pro provedení první analýzi stanovení vlastních tvarů si lze zde stáhnout již vytvořenou geometrii úlohy, spolu s vytvořenou sestavou, zadanými materiálovými parametry a sítí.

Zadání všech ostatních parametrů je stejné jako jsme si ukázali v předchozích cvičeních.

První tři vlastní tavry planžety namáhané vzpěrem jsou vidět na Obr. 7, Obr. 8 a Obr. 9.

b) Vlastní výpočet úlohy

Pro provedení druhé části analýzi si lze zde stáhnout již vytvořenou geometrii úlohy, spolu s vytvořenou sestavou, zadanými materiálovými parametry a sítí.

Zadání všech ostatních parametrů je stejné.

Rozložení a velikost redukovaných napětí na planžetě namáhané vzpěrem jsou vidět na Obr. 12.