Cvičení 8: Aplikace teplotního pole na oční rohovku


Cíl cvičení

Cílem cvičení je seznámení se se zadáváním teplotních polí a použití cyklické symetrie při modelování symetrických dílů.

Zadání

Dáno: Geometrie úlohy, materiálové parametry a zatížení modelu. Jedná se o model 1/8 přední části oka (rohovka a oční bělmo) na rohovku bodově působí teplotní pole vyvolané laserovým paprskem (tato metoda se používá pro korekci očních vad). Z vnitřní strany na tkáně působí fyziologický tlak kapaliny (sklivce) p=0.0024 MPa.

Určit: určit rozložení redukovaných napjetí a teploty na rohovce po aplikaci teplotního zatížení


Stejně jako v p ředchozím cvičení budou v tomto návodu uvedeny pouze ty postupy, které souvisí s tímto zadáním a nebyly předvedeny v některém z předcházejícíh cvičení. Vytvořenou geometrii úlohy, spolu s vytvořenou sestavou, zadanými materiálovými parametry a sítí si můžete stáhnout zde. Kompletní model je uveden na Obr.1

Zadání všech ostatních parametrů je stejné jako jsme si ukázali v předchozích cvičeních.

Velikost redukovaných napětí je patrná z Obr.10 a rozložení teploty na modelu oka je vidět na Obr. 11