Cvičení 7: Zatížení čepu


Cíl cvičení

Cílem cvičení je seznámení se se zadáváním TIE kontaktu, vytváření sestav z více dílů a detailnější seznámení s možnostmí definice kontaktu.

Zadání

Dáno: geometrie úlohy, E=68 900MPa, nu=0.33, sk=255 MPa (Al-6061-T6), F=1 000 N, koeficient tření f=0.2

Určit: velikost kontaktních tlaků na čepu


Stejně jako v p ředchozím cvičení budou v tomto návodu uvedeny pouze ty postupy, které souvisí s tímto zadáním a nebyly předvedeny v některém z předcházejícíh cvičení. Vytvořenou geometrii úlohy, spolu s vytvořenou sestavou, zadanými materiálovými parametry a sítí si můžete stáhnout zde. Kompletní model je uveden na Obr.1

Zadání všech ostatních parametrů je stejné jako jsme si ukázali v předchozích cvičeních.

Velikost redukovaných napětí je patrná z Obr.11 a velikost kontaktních tlaků je vidět na Obr. 12