Cvičení 6: Hlavice náhrady kyčelního kloubu


Cíl cvičení

Cílem cvičení je ukázka vytváření sestav z více dílů, podrobnější seznámení se zadávání kontaktu a ukázka zadávání výstupů z výpočtové analýzy.

Zadání

Dáno: geometrie úlohy, Ti6Al4V (E=113 800 MPa, nu=0.342), ZrO2 (E=200 000 MPa, nu=0.25), F=1 000 N, koeficient tření f=0.25

Určit: velikost poměrných deformací (eps [-]) v keramické hlavici a velikost kontaktních tlaků (CPRESS [MPa]) na dříku náhrady


Stejně jako v p ředchozím cvičení budou v tomto návodu uvedeny pouze ty postupy, které souvisí s tímto zadáním. a nebyly předvedeny v některém z předcházejícíh cvičení.

Další postup je shodný jako u předchozích cvičení.

Velikosti a rozložení kontaktních tlaků (CPRESS [MPa]) jsou patrny z Obr.74, velikost ia rozložení prvních hlavních poměrných deformací (eps1 [-]) na hlavici náhrady kyčelního kloubu jsou vidět na Obr.75.