Cvičení 4: Kompozitová deska s otvorem


Cíl cvičení

Cílem cvičení je ukázat možnosti modelování kompozitového materiálu, definice orientovaného materiálu a zpracování výsledků analýzy.

Zadání

Dáno: geometrie desky s otvorem, F1=-5N, F3=-15N, mat. Core [ro=8 e-11 t/mm3 (hustota), E1=10MPa, E2=10MPa, nu12=0.3, G12=1MPa, G13=30MPa, G23=30MPa], mat. Epoxy-glass [ro=1.5 e-9 t/mm3 (hustota), E1=35 000MPa, E2=7 500MPa, nu12=0.3, G12=3 600MPa, G13=3 000MPa, G23=3 000MPa]

Určit:
- velikost red. napětí na vrchní vrstvě kompozitové desky pro skořepinové elementy: a) lineární S4, b) lineární s redukovanou integrací S4R a c) kvadratické s redukovanou integrací S8R.
- velikost poměrných deformací eps12 po tlouštce vybraného elementu.


Stejně jako v p ředchozích cvičeních budou v tomto návodu uvedeny pouze ty postupy, které souvisí s tímto zadáním a nebyly předvedeny v některém z předcházejícíh cvičení.

Zadání všech ostatních parametrů je stejné jako jsme si ukázali v předchozích cvičeních.