Cvičení 3: Potrubí


Cíl cvičení

Cílem cvičení je na jednoduchém příkladě ukázat možnosti modelování skořepin, modelování elasto-plastického materiálu a seznámení se s vazbovou podmínkou coupling.

Zadání

Dáno: a=1000 mm, r=300 mm, b=400 mm, ØD=400 mm, t=10 mm (tloušťka stěny), E=193 000 MPa, nu=0.25, sk=240 MPa (mez kluzu)

Určit: reakční sílu pri posunutí volného konce o délku 10 mm


Skořepiny (Shell)

Stejně jako v p ředchozím cvičení budou v tomto návodu uvedeny pouze ty postupy, které souvisí s tímto zadáním. a nebyly předvedeny v některém z předcházejícíh cvičení.

Zadání všech ostatních parametrů je stejné jako jsme si ukázali v předchozích cvičeních.

Velikost síly potřebné k ohnutí potrubí o 10 mm zjistíme z Obr.38, Obr.39, Obr.40 a Obr.41.