Cvičení 2: Nosník


Cíl cvičení

Cílem cvičení je praktické seznámení se s programem ABAQUS na jednoduché úloze vetknutého nosníku zatíženého osamělou silou. Během cvičení bude ukázán podrobný postup krok za krokem.

Zadání

Dáno: L=100 mm, h=5 mm, b=3.h, F=1000 N, E=210 000 MPa, nu=0.3 (Poissonovo číslo)

Určit: průhyb volného konce nosníku. Úlohu řešte jako 3D, 2D a 1D problém


Nosník 3D

Velikost průhybu volného konce nosníku je patrná z Obr.42.


Nosník 2D

pozn. v následujícím textu již nebude popisována tvorba modelu nosníku tak podrobně jako u nosníku 3D. Budou zdůrazněny jen ty části, které jsou důležité pro toto konkrétní zadání

Zadání všech ostatních parametrů je stejné jako jsme si ukázali u modelování 3D nosníku.

Velikost průhybu volného konce nosníku je patrná z Obr.8.


Nosník 1D

pozn. v následujícím textu již nebude popisována tvorba modelu nosníku tak podrobně jako u nosníku 3D. Budou zdůrazněny jen ty části, které jsou důležité pro toto konkrétní zadání

Zadání všech ostatních parametrů je stejné jako jsme si ukázali u modelování 3D nosníku.

Velikost průhybu volného konce nosníku je patrná z Obr.11.