Metoda konečných prvků II

5. ročník - ZS - 2+0 - kzPřednášející

Ing. Miroslav ŠPANIEL, CSc.

Osnova:

Navazuje na předmět Metoda konečných prvků I a zabývá se tématy:

Řešení nelineárních úloh (podstata geometrické a fyzikální nelinearity a její zapracování do mechaniky poddajných těles, tečná matice tuhosti, Newton-Raphsonova přírůstková metoda, kritická zatížení a ztráta stability). Kontaktní úlohy. Nelineární konstitutivní modely (plasticita, hyperelasticita). Implicitní a explicitní integrace pohybových rovnic.

Podmínky pro udělení zápočtu

Účast na přednáškách, zápočtový test. Otázky k zápočtovému testu jsou zde.
ODKAZY:

  1. Příklady
  2. ABAQUS
  3. ANSYS


© Miroslav Španiel
Kontakt:
miroslav.spaniel@fs.cvut.cz
Poslední změna: 1. října 2006