next up previous
Next: Typové příklady.

MKP I, testové otázky komplet plain

Každý test obsahuje jeden příklad podobný níže uvedeným typovým příkladům a několik otázek vybraných z níže uvedených testových otázek. Za příklad je možno získat maximálně 5 bodů, celkový počet bodů z testu je 25.

Miroslav Spaniel 2009-01-06