MKP 1

Určení součinitele tvaru v zadání 1

Jako správná hodnota se uvažuje největší z hodnot určených v místech A, B a C.

Určení hodnoty redukovaného napětí

Pokud vám vyjdou hodnoty posuvů správně, ale hodnota redukovaného napští nikoliv, pravděpodobně jste použili při výpočtu příliš hrubou sít. V takovém případě zkuste postupně snižovat hodnotu Smartsize.
Vaše připomínky a návrhy nám prosím zasílejte na níže uvedenou e-mail adresu
Editor: Kolektiv
Správce WWW: Pavel Štěrba.
Kontakt: webmaster@u-205.fsid.cvut.cz
Poslední změna: 4. dubna 2002