Začínáme s ANSYSem - doprovodný text ke cvičením AMKP, MKP a Projekt 1


Cílem je ovládnout základy práce s MKP systémem ANSYS prostřednictvím samostatného řešení dvou praktických úloh a konzultací v rámci společných cvičení. Zvládnutí programu může být ověřeno referátem (MKP, AMKP). Každý posluchač řeší úlohy samostatně v rámci domácí přípravy. Úlohou cvičícího je poskytovat průběžné konzultace a řešit případné problémy, které se vyskytnou.

Program cvičení:
  1. Základy práce s MKP systémem ANSYS
  2. Úloha 1: Vetknutý nosník. Geometrické modelování s filozofií "zdola nahoru". Úvod do generování MKP sítí. Lineární výpočet. Základy zpracování výsledků výpočtu. .
  3. Úloha 2: Konzola. Geometrické modelování s filozofií "shora dolů". Lokální souřadné systémy. Geometrické primitivy. Booleovské operace. Volné síťování. Postprocessing -- hodnoty výsledných polí podél křivek. Mapované síťování.

ZÁKLADY PRÁCE S MKP SYSTÉMEM ANSYS

Přístup k programu

Pro cvičení MKP, AMKP a Projekt 1 jsou určeny terminály v učebně 405b. Terminály jsou napojeny na síťové servery s OS Linux (LTS). Program ANSYS je na nich nainstalován a je dostupný prostřednictvím ikony na ploše. Ikona spouští základní menu a z něj lze s patřičnými parametry spustit samotný ANSYS.  Jako domácí adresář je připojen Váš oficiální školní home.

Program ANSYS je licencován pro studijní a nekomerčně výzkumné využití všemi členy akademické obce ČVUT (viz zde). Z technického hlediska je licence síťová. Není tedy omezen počet instalací, ale počet současně spuštěných instancí ANSYSu. Členové akademické obce ČVUT mohou mít ANSYS nainstalován i na svém osobním počítači, na kolejích a pod., používat jej v souladu s licenčními podmínkami a jeho běh licencovat prostřednictvím síťové komunikace (viz zde).