next up previous
Up: an2aba - konvertor z Previous: 5 Zatížení tlakem

6 Omezení, identifikované chyby

Omezení:

  1. Počet materiálových typů, elementových typů, reálných konstant, elementových souřadných systémů a uzlových souřadných systémů je omezen na 2000.Miroslav Spaniel
2004-11-05