next up previous
Next: 6 Omezení, identifikované chyby Up: an2aba - konvertor z Previous: 4 Obsluha programu.

5 Zatížení tlakem

Překladač nepodporuje přímý překlad zatěžování tlakem média. V programu ABAQUS slouží k zadání plošných sil příkaz *DLOAD se syntaxí

*DLOAD [,OP=...] [, AMPLITUDE=...] [, LOAD CASE=...]
ElNumSet, DlType, LdMag

kde ElNum/Set je číslo elementu nebo jméno množiny elementů, DlType je klíčová sekvence typu plošné síly a LdMa je velikost plošné síly. Pokud jsou zatěžovány strukturní (nosníkové či skořepinové) elementy jsou plošné či liniové síly orientovány vždy podle elementového souřadnicového systému. Při správné volbě orientace (kterou překladač zachovává) oběhu lze tedy zatížení snadno aplikovat pomocí množin.

U kontinuálních (solid) elementů jsou plošné síly asociovány ke stěnám (face) elementů. Při překladu by tedy byly generovány rozsáhlé úseky kódu s příkazem *DLOAD pro každou jednotlivou stěnu. Změnit ve zdrojovém souboru efektivně velikost zatížení by bylo možno pouze pomocí příkazu *AMPLITUDE. Překladač an2aba řeší problém zatížení povrchu kontinuálních modelů s využitím analýzy povrchů při kontrolním průchodu preprocesorem (preprocesorem se zde rozumí program pre.x), který překládá ASCII vstupní data do binárních databází, na kterých pracuje vlastní řešič standard.x abaqusu. Preprocesor generuje soubor taskname.dat, který obsahuje kromě jiných informací podrobný popis definovaných volných povrchů. Volný povrch se v ABAQUSu definuje příkazem *SURFACE DEFINITION viz [#!std_user_3!#] (23.18.38) a [#!std_user_1!#] (2.3.2). Tato definice se opírá o definovanou množinu elementů, pro kterou jsou vyhledány elementové stěny na volném povrchu. Elementová stěna je popsána číslem elementu a lokálním číslem stěny. Procedura surface programu an2aba prochází pro jednotlivé povrchy tyto seznamy stěn v souboru taskname.dat a generuje elementové množiny obsahující elementy, které se podílí na tvorbě volného povrchu příslušnou stěnou - zatěžovací množiny. Je-li tedy například povrch S_PV definován v souboru task množinou E_PV 3D elementů typu C3D8, které mají po šesti stěnách

*ELSET, ELSET=E_PV
1000, 1001, 1007, ...

.
.
.

*SURFACE DEFINITION, NAME=S_PV, TRIM=YES
E_PV

je po průchodu

sgi%>abaqus job=task datacheck

vygenerován soubor task.dat, který obsahuje údaje o stěnách, které tvoří povrch5 S_PV. Pro vygenerování zatěžovacích množin je nutno zapsat název souboru task.dat


next up previous
Next: 6 Omezení, identifikované chyby Up: an2aba - konvertor z Previous: 4 Obsluha programu.
Miroslav Spaniel
2004-11-05