next up previous
Next: 4 Obsluha programu. Up: an2aba - konvertor z Previous: 2 Příprava vstupu

3 Struktura výstupu

Výstup je strukturován do několika souborů s ohledem na snadnou editaci řídících příkazů. Hlavní soubor - taskname.inp je určen pro další zpracování uživatelem. Po překladu obsahuje hlavičku a příkazy pro načtení souborů s definicemi uzlů, elementů a množin, které jsou překladačem generovány pro každý zdrojový soubor zvlášť pod jmény taskname.N3 a prototyp kroku výpočtu s předdefinovanou statickou analýzou a načtením souboru s uzlovými okrajovými podmínkami ze všech zdrojových souborů-taskname.bc. V následujícím příkladu byl překládán jeden zdrojový soubor trianga.cdb s cílovým jménem taskname = trianga.

**
** Ansys->Abaqus compiler v.2.1 (c) spaniel 1997-1999
**
**
*HEADING
Noname
**
*RESTART, WRITE, OVERLAY
**
** Source file '/home/k211/spaniel/scratch/pzl/session_3/trianga.cdb'
** Element numbers shiftet by 0
** Nodes   numbers shiftet by 0
**
*INCLUDE, INPUT=/home/k211/spaniel/scratch/pzl/session_3/trianga.1
**
**--------------------------------------------------------------------------------
**  WORK STEP, contains constrains, loads etc.
**--------------------------------------------------------------------------------
**
*STEP,INC=200,NLGEOM
*STATIC
0.1, 1.0, 1e-5, .5
**
*INCLUDE, INPUT=/home/k211/spaniel/scratch/pzl/session_3/trianga.bc
**
*END STEP**Miroslav Spaniel
2004-11-05