next up previous
Next: 3 Struktura výstupu Up: an2aba - konvertor z Previous: 1 Úvod.


2 Příprava vstupu

Při přípravě vstupu je třeba věnovat pozornost zejména rozumnému návrhu množin uzlů a elementů s ohledem na zadávání materiálových a strukturních dat a některých okrajových podmínek v ABAQUSu. Rozbor této problematiky přesahuje rámec stručného návodu.

Vstupem do překladu je ASCII soubor(y), který popisuje MKP model vytvořený preprocesorem ANSYSu (nebo do ANSYSu importovaný). Tento soubor lze z ANSYSu vyexportovat příkazem (ANSYS 5.4)

CDWRITE, DB, fname, fext[, dir],,,UNBLOCKED

který je dostupný pouze z příkazové řádky ANSYSu. Type of data se volí DB. Extenze (fext) musí být nastavena na cdb.Miroslav Spaniel
2004-11-05