next up previous
Next: 2 Příprava vstupu Up: an2aba - konvertor z Previous: an2aba - konvertor z

1 Úvod.

Pogram je dostupný na serveru gin.fsid.cvut.cz
v adresáři /scratch/gin/spaniel/an2aba_latest

Program slouží ke konverzi MKP modelů vytvořených v ANSYSu1 do ABAQUSu2. Konverze je zaměřena na překlad geometrie (polohy uzlových bodů), topologické struktury kinematických okrajových podmínek a vazbových rovnic rozsáhlých modelů vytvořených v preprocessoru ANSYSu. Je podporován překlad množin uzlů a elementů. Není podporován přímý překlad materiálových a strukturních (tloušťky skořepin ...) vlastností ani lokálních souřadných systémů. Výsledný model v ABAQUSu může být kombinací několika zdrojových modelů, přičemž je podporován posuv (shift) v číslování uzlů a elementů. Dále je implementována speciální procedura pro vygenerování zatížení tlakem média.Miroslav Spaniel
2004-11-05